Birgitta Hammar

Birgitta Hammar Birgitta Hammar

Om ett av släktens främsta språkliga geni finns här en läsvärd artikel:

http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Birgitta_Hammar