Den Hammarska Nubbevisan

(Melodi: "Helan går", Text: Tomas A. Hammar)

 

Hammars släkt

är samlad på familjefest

 

Få törsten släkt

det vore allra bäst

Så låt oss göra slag i saken

(Näve slås i bordet)

 

låt oss njuta

brännvinssmaken

 

(snapsen drickes nu)

 

Nu är den släckt

i hela Hammars släkt!!