• Kuriosa
  • Bröllopet mellan Charles och Mia

Bilder från bröllopet mellan Charles Hammar och Mia Sundquist i Ingarö Kyrka den 22/9 2018.
 

Lägg märke till att Mia bär den Hammarska brudkronan.