En kyrkvaktare Skåpström från Åminskog

förförde sin fru på en åmålskrog

Hon födde en slyngel

Som kristnades Bryngel

Namnet Hammar man senare på sig tog

(Limmerick författad av Birger Hammar II, se bild)