Föreningens historik

Vid det fjärde släktmötet på Ulriksdals Wärdshus, den 13 maj 1995, togs initiativet till bildandet av en släktförening, vilket av de närvarande, 35 st. antogs enhälligt. Efter att tidigare ha anordnat tre släktmöten, som alla fått god uppslutning, ansågs det vara på tiden, att få en lite fastare form inför kommande möten.

 

Vid det påföljande konstituerande sammanträdet hos Els-Brita Skjöldebrand, den 1 september, 1995, valdes till ordförande Tomas Hammar, vice ordförande Karin Mannheimer, sekreterare Björn Hammar, skattmästare Birger Hammar Jr, klubbmästare Iréne Josefsson (Gbg) och Kalle Neumann (Stockholm).

 

Enligt stadgarna är det främsta syftet med föreningen att stärka släktbanden mellan medlemmarna och känslan av gemensamt ursprung. Dessutom ska styrelsen se till, att föreningens tillgångar förvaltas på ett klokt sätt. Släkt-föreningen har f.n. ca 50 medlemmar. Totalt uppgår släkten till ca 160 personer inkusive ingifta.

 

Mellan släktmötena, som f.n. äger rum vart fjärde år, brukar styrelsen sammanträda två gånger per år. Bland de ärenden som behandlas utgörs naturligtvis bokslut för såväl Släktföreningen som för Släktfonden, som bildades vid det sjätte släktmötet i Ramnäs, 2001. F.n uppgår Föreningens tillgångar till ca 17 tkr och Fondens till ca 90 tkr. Syftet med Släktfonden är framförallt att stödja studerande ungdomar, men det ska först ske då tillgångarna når 200 tkr.

 

Släkten har förekommit i Svenska Släktkalendern 1982, 1989, 1995, 2000, 2003 samt 2012, läs manuset till 2012 års införande här.

Det har även författats en bok om "Släkten Hammar II från Göteborg" 2005 vilekt var ett stort och viktigt beslut, som krävde många släktingars medverkan. Den dokumenterar viktiga händelser och många profiler i vår släkt.

 

Samtliga sammanträden brukar avslutas med punkten "Vad som sig i släkten tilldragit haver". Det kan röra sig om vigslar, födslar och dödsfall m.m.

Se bilder från samtliga släktmöten vi hittils har haft genom att klicka här!